MDASZ Committee

updated 29/3/2021

Chairman:
Dr Zeo Lee Wei Zin
Hon. Secretary:
Dr Ng Chun Jie
Hon. Treasurer:
Dr Sia Ming Yan
Committee Members:
Dr Alex Hong Wern Juin
Dr Choy Ching Cheng
Dr Yap Zi Hau
Dr Er Jin Hui
Dr Chong Xing Jie
Internal Auditor:
Dr Hong Yong Huat